dimarts, 16 de setembre del 2014

Llegir imatges

Encetem aquest blog, destinat a l'assignatura Llengua i imatge, amb un recull d'enllaços que ens acosten a imatges polisèmiques, riques, artístiques... que recullen moltes de les característiques que hem analitzat a classe.
Paga la pena de veure obres d'Arcimboldo, aquesta pàgina de l'xtec que analitza exhaustivament La persistencia de la memoria, i la galeria de dibuixos d'Escher. Seleccioneu-ne algun i en parlem.
No us oblideu, tampoc, de dur a classe alguna imatge, seleccionada per vosaltres, amb anàlisi denotativa i connotativa. Llegir i comprendre. Veure i mirar. Comunicar.